Přepěťové ochrany BrOK – kvalita za rozumnou cenu

přepěťové ochrany pro Antény, Audio, Datové sběrnice a Video - kvalitní řešení s dobrým poměrem cena/výkon

-je širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana BrOK® SPKO-N-x50-1,5G-B/F-M, typ 1 (svodič bleskového proudu třídy B). Je osazena plynovou bleskojistkou a je určena pro použití v kmitočtovém pásmu 0 - 1,5 GHz pro ochranu koaxiálních kabelů 50 Ω vedoucího z venkovního prostředí (LPZ 0B,C) a chrání vstupy přístrojů a zařízení k těmto kabelům připojeným proti účinkům přepětí. Ochrana se připojuje mezi koaxiální kabel a chráněný vstup jako průchozí kabelová spojka s konektory typu N/F-M

Katalogový list širokopásmové koaxiální přepěťové ochrany BrOK® SPKO-N-x50-1,5G-B/F-M

Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana SPKO-N-x50-1,5G-B/F-M je přepěťová ochrana, typ 1 (svodič bleskového proudu tř. B) pro pásmo od 0 do 1,5 GHz. Je určena k ochraně koaxiálních vstupů přístrojů a zařízení připojených ke koaxiálním svodům od anténních systémů chráněných proti přímému úderu blesku (LPZ 0B,C) proti účinkům přepětí, které může být vyvoláno např. působením elmg. průmyslového rušení nebo bouřkami. Ochrana chrání vstupy připojených přístrojů a zařízení i při přímém úderu blesku do jímací soustavy hromosvodu chráněného objektu ve smyslu znění dokumentu IEC 61312-1 (zkouška proudovou rázovou vlnou o amplitudě 2,5 kA a trvání 10/350 μs).

Podmínkou správné funkce každé přepěťové ochrany je její důkladné elektrické připojení s ekvipotenciální přípojnicí EP objektu (obvykle k podružné přípojnici EP nebo k ochrannému vodiči PE rozvodu nn) nejkratším vodičem o min. průřezu 2,5 mm2. Konstrukce SPKO zajišťuje spolehlivé svedení deklarované části bleskového proudu bez termodynamické destrukce ochrany a jejího okolí. To umožňuje instalaci širokopásmových koaxiálních přepěťových ochran BrOK® i do plastových rozvaděčů.

Typové označení: SPKO-N-x50-1,5G-B/F-M

Poznámka: x=0 pro základní provedení do přenášeného VF výkonu do 50 W, x= 3 nebo 9 pro zakázkové provedení za příplatek do přenášeného výkonu 350 nebo 950 W

Katalogové číslo: spkon-x50g15b/fm

Technické parametry ochrany:

Ochrana je osazena bleskojistkou 20 kA 8/20 µs nebo ekvivalentem
Měřené kmitočtové pásmo: 10 MHz- 1,5 GHz
Činitel útlumu: lepší než -0,3 dB
Činitel přizpůsobení: lepší než -18 dB
Zkušební rázový proud IZRP: 2,5 kA, 10/350 µs
Max. zbytkové napětí na chráněném výstupu:  < ± 350 Vp-p pro tZRP > 250 ns

Připojení ochrany:
- jako průchozí spojka s konektory N/F-M
- k ekvipotenciální přípojnici EP objektu izolovaným (žz) slaněným Cu vodičem o minimálním průřezu 2,5 mm2 s nalisovaným kabelovým okem a šroubem M5

Montážní poloha: libovolná     Rozměry-obrys: 60x30 mm       Hmotnost: 87g      Třída krytí: IP20  

Obr. 1

spko n 15g fm  

1 spko n 15g b fm 1080

Obr. 2  Oscilogram zbytkového přepětí u(t) na koax. přepěťové ochraně SPKO-N-x50-1,5G-B/F-M při zkoušce rázovou proudovou vlnou o amplitudě 2,5 kA, 10/350 µs.

2 spko n 15g b fm

Obr. 3  Činitelé útlumu a přizpůsobení koax. přepěťové ochrany SPKO-N-x50-1,5G-B/F-M měřené v kmitočtovém pásmu 10 MHz až 2,5 GHz.
Nastavení měřících rozsahů analyzátoru:
útlum: -10 dB/div (žlutá křivka)
přizpůsobení: -10 dB/div (zelená křivka)
poloha měřícího kurzoru: 1,50400 GHz
útlum: -0,22 dB
činitel přizpůsobení: -18,22 dB 

Důležité upozornění pro uživatele:
U přepěťových ochran osazených plynovou bleskojistkou je doporučena periodická kontrola funkčnosti ochrany v intervalu 1x/rok. Měření provádí naše servisní služba bezplatně, účtujeme pouze poštovné při vrácení zkontrolované KPO poštou. V případě zjištění nefunkčnosti plynových bleskojistek informujeme zákazníka a na požádání provedeme výměnu (za poplatek 45 Kč/ks bez DPH). V případech, kdy není nutná ochrana širokopásmových přenosů doporučujeme proto použití bezúdržbových úzkopásmových ochran se zkratovaným čtvrtvlnným vedením.

Prohlášení o shodě bylo vydáno na základě zkušebního protokolu č.: P 02/01/37 z autorizované zkušební laboratoře č. 1148, ABEGU a. s., Zkušebna.

Přepěťová ochrana je vyráběna dle užitného vzoru č.: 10494

Přepěťové ochrany BrOK®- kvalita za solidní ceny

Záruční lhůta je 24 měsíců od data prodeje. Podmínkou uznání záruky u reklamované přepěťové ochrany ve sporných případech je umožnění kontroly instalačních podmínek servisním technikem výrobce. Po dobu trvání reklamačního řízení můžeme zákazníkovi zapůjčt funkční přepěťovou ochranu stejného typu.

Technické poradenství provádí a servis zajišťuje firma:

Ing. Vladimír Brok

Obchodní a technické informace:

logo
Pevná linka: (+420) 484 351 351
Mobil:  (+420) 604 489 036
E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web:   www.prepeti.cz 

Výroba a servis:
Jiráskovo nábřeží 717/61
468 22 Železný Brod

Doporučená koncová cena bez 21% DPH: viz ceník.
Množstevní rabaty jsou stanoveny dle obchodních podmínek.

Ptejte se