Přepěťové ochrany BrOK – kvalita za rozumnou cenu

přepěťové ochrany pro Antény, Audio, Datové sběrnice a Video - kvalitní řešení s dobrým poměrem cena/výkon

-je širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana BrOK® USPKO-N-x50-3,5G-B/F-M, typ 1 (svodič bleskového proudu třídy B). Je osazena plynovou bleskojistkou a je určena pro použití v kmitočtovém pásmu 0 - 3,5 GHz pro ochranu koaxiálního kabelu 50 Ω vedoucího z venkovního prostředí (LPZ 0B,C) a chrání vstupy přístrojů a zařízení k tomuto kabelu připojeným proti účinkům přepětí. Ochrana se připojuje mezi koaxiální kabel a chráněný vstup jako průchozí kabelová spojka s konektory typu N/F-M

Katalogový list širokopásmové koaxiální přepěťové ochrany BrOK® USPKO-N-x50-3,5G-B/F-M

Širokopásmová koaxiální přepěťová ochranaUSPKO-N-x50-3,5G-B/F-M je přepěťová ochrana typ 1 (svodič bleskového proudu třídy B) pro použití v pásmu od 0 - 3,5 GHz. Je určena k ochraně koaxiálních kabelů 50 Ω vedoucích z venkovního prostředí (LPZ 0B,C) a koaxiálních vstupů přístrojů a zařízení, které jsou k těmto kabelům připojeny proti účinkům přepětí vyvolaným elmg. průmyslovým rušením a bouřkami. Ochrana chrání připojené přístroje a zařízení i při přímém úderu blesku do jímací soustavy hromosvodu objektu ve smyslu znění dokumentu IEC 61312-1 (zkouška proudovou rázovou vlnou o amplitudě 2,5 kA a délce trvání 10/350 µs).

Podmínkou správné funkce každé přepěťové ochrany je důkladné propojení s ekvipotenciální přípojnicí EP chráněné soustavy (obvykle k podružné přípojnici EP nebo ke svorce PE rozvodu nn) nejkratším Cu vodičem o minimálním průřezu 2,5 mm2Konstrukce ochrany zajišťuje spolehlivé svedení části bleskového proudu bez termodynamické destrukce ochrany a jejího okolí. To umožňuje instalaci koaxiálních přepěťových ochran BrOK® i do plastových rozvaděčů.

Typové označení: USPKO-N-x50-3,5G-B/F-M

Poznámka: x=0 pro základní provedení do přenášeného VF výkonu do 50 W, x= 3 nebo x=9 pro zakázkové provedení za příplatek 15% do přenášeného výkonu 350 nebo 950 W.

Katalogové číslo: uspkon35gb/fm

Technické parametry ochrany:

Ochrana je osazena bleskojistkou 20 kA 8/20 µs nebo ekvivalentem.
Měřené kmitočtové pásmo: 50 MHz - 3,5 GHz
Činitel útlumu: lepší než -0,4 dB
Činitel přizpůsobení : lepší než -20 dB
Zkušební rázový proud IZRP: 2,5 kA, 10/350 µs
Max. zbytkové napětí na chráněném výstupu:  < ± 50 Vp-p pro tZRP > 250 ns

Připojení ochrany:
- jako průchozí spojka s konektory N/F-M
- k ekvipotenciální přípojnici EP objektu izolovaným (žz) slaněným Cu vodičem o minimálním průřezu 2,5 mm2 s nalisovaným kabelovým okem a šroubem M5

Montážní poloha: libovolná      Rozměry-obrys: 35x70 mm       Hmotnost: 87 g      Třída krytí: IP20

Obr. 1

  uspko n 35g b fm  

 

  1 uspko n 35g b fm

Obr. 2  Oscilogram zbytkového přepětí u(t) na koax. přepěťové ochraně USPKO-N-x50-3,5G-B/F-M při zkoušce rázovou vlnou

o amplitudě 2,5 kA, 10/350 µs.

  2 uspko n 35G b fm

Obr. 3  Činitelé útlumu a přizpůsobení koax. přepěťové ochrany USPKO-N-x50-3,5G-B/F-M měřené v kmitočtovém pásmu 50 MHz až 4 GHz.
Nastavení měřících rozsahů analyzátoru:
útlum: -1,0 dB/div (žlutá křivka)
přizpůsobení: -10 dB/div (zelená křivka)
poloha měřícího kurzoru: 3,50625 GHz
útlum: -0,35 dB
činitel přizpůsobení: -24,33 dB 

Důležité upozornění pro uživatele:
U přepěťových ochran osazených plynovou bleskojistkou je doporučena periodická kontrola měření funkčnosti ochrany v intervalu 1x/rok. Měření provádí naše servisní služba bezplatně, účtujeme pouze poštovné při vrácení zkontrolované KPO poštou. V případě zjištění nefunkčnosti plynových bleskojistek informujeme zákazníka a na požádání provedeme výměnu (za poplatek 45 Kč/ks bez DPH). V případech, kdy není nutná ochrana širokopásmových přenosů doporučujeme proto použití bezúdržbových úzkopásmových ochran se zkratovaným čtvrtvlnným vedením.

Prohlášení o shodě bylo vydáno na základě zkušebního protokolu č.: P 02/01/37 z autorizované zkušební laboratoře č. 1148, ABEGU a. s., Zkušebna.

Přepěťová ochrana je vyráběna dle užitného vzoru č.: 10494

Přepěťové ochrany BrOK®- kvalita za solidní ceny

Záruční lhůta je 24 měsíců od data prodeje. Podmínkou uznání záruky u reklamované přepěťové ochrany ve sporných případech je umožnění kontroly instalačních podmínek servisním technikem výrobce. Po dobu trvání reklamačního řízení můžeme zákazníkovi zapůjčt funkční přepěťovou ochranu stejného typu.

Technické poradenství provádí a servis zajišťuje firma:

Ing. Vladimír Brok

Obchodní a technické informace:

logo
Pevná linka: (+420) 484 351 351
Mobil:  (+420) 604 489 036
E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web:   www.prepeti.cz 

Výroba a servis:
Jiráskovo nábřeží 717/61
468 22 Železný Brod

Doporučená koncová cena bez 21% DPH: viz ceník.
Množstevní rabaty jsou stanoveny dle obchodních podmínek.

Ptejte se