Přepěťové ochrany BrOK – kvalita za rozumnou cenu

přepěťové ochrany pro Antény, Audio, Datové sběrnice a Video - kvalitní řešení s dobrým poměrem cena/výkon

-je širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana BrOK® SPKO-U-x50-0,5G-B, typ 1 (svodič bleskového proudu třídy B). Je osazena plynovou bleskojistkou a je určena pro použití v kmitočtovém pásmu 0 - 500 MHz pro ochranu koaxiálního kabelu 50 Ω vedoucího z venkovního prostředí (LPZ 0B,C) a chrání vstupy přístrojů a zařízení k tomuto kabelu připojeným proti účinkům přepětí. Ochrana se připojuje mezi koaxiální kabel a chráněný vstup jako průchozí kabelová spojka s konektory typu U/F-F (PL 259).

Katalogový list širokopásmové koaxiální přepěťové ochrany BrOK® SPKO-U-x50-0,5G-B/F-F

Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana SPKO-U-x50-0,5G-B je přepěťová ochrana typ 1 (svodič bleskového proudu třídy B) pro použití v pásmu 0 - 500 MHz. Je určena k ochraně koaxiálního kabelu 50 Ω vedoucího z venkovního prostředí (LPZ 0B,C) a koaxiálních vstupů přístrojů a zařízení k tomuto kabelu připojeným proti účinkům přepětí. Ochrana chrání připojené přístroje a zařízení i při přímém úderu blesku do jímací soustavy hromosvodu objektu ve smyslu znění dokumentu IEC 61312-1 (zkouška proudovou rázovou vlnou o amplitudě 2,5 kA a délce trvání 10/350µs).

Podmínkou správné funkce každé přepěťové ochrany je důkladné propojení s ekvipotenciální přípojnicí chráněné soustavy (obvykle na podružnou přípojnici EP, případně na ochranný vodič PE rozvodu nn) co možno nejkratším Cu vodičem o minimálním průřezu 2,5 mm2Konstrukce přepěťové ochrany zajišťuje spolehlivé svedení části bleskového proudu bez termodynamické destrukce ochrany a jejího okolí. To umožňuje instalaci koaxiálních přepěťových ochran BrOK® i do plastových rozvaděčů.

Typové označení: SPKO-U-x50-0,5G-B/F-F

Poznámka: x=0 pro základní provedení do přenášeného VF výkonu do 50 W, x= 3 nebo x=9 pro zakázkové provedení za příplatek 15% do přenášeného výkonu 350 nebo 950 W.

Katalogové označení: spkou05gb/ff

Technické parametry ochrany:

Měřené kmitočtové pásmo: 100 - 500 MHz
Činitel útlumu: lepší než -0,2 dB
Činitel přizpůsobení: lepší než -17 dB
Zkušební rázový proud IZRP: 2,5 kA, 10/350 µs
Max. zbytkové napětí na chráněném výstupu při IZRP: < ± 150 Vp-p pro t≥ 250 ns

Způsob připojení sestavy do signálové cesty:
- jako průchozí spojka s konektory UHF (PL 259)/F-F
- k ekvipotenciální přípojnici systému EP: izolovaným (žz) slaněným Cu vodičem o minimálním průřezu 2,5 mm2 s nalisovaným kabelovým okem. 

Montážní poloha: libovolná          Rozměry-obrys: 35x60 mm       Hmotnost: 74 g      Třída krytí: IP20

Obr. 1

spko u 05g b ff

1 spko u 05g b ff

Obr. 2  Oscilogram zbytkového přepětí u(t) na chráněném výstupu koaxiální pásmové přepěťové ochrany SPKO-U-x050-0,5G-B/F-F při zkoušce

rázovou vlnou o amplitudě 2,5 kA,10/350 µs.

2 spko u 05g ff

Obr. 3  Činitelé útlumu a přizpůsobení koax. přepěťové ochrany SPKO-U-050-0,5G-B, měřené v kmitočtovém pásmu 0,1 - 1,5 GHz.
Nastavení měřících rozsahů analyzátoru:
útlum: -0,5 dB/div (žlutá křivka)
přizpůsobení: -5 dB/div (zelená křivka)
poloha měřícího kurzoru: 499 MHz
útlum: -0,17 dB
činitel přizpůsobení: -17,18B

 Důležité upozornění pro uživatele

U přepěťových ochran osazených plynovou bleskojistkou je doporučena periodická kontrola měření funkčnosti ochrany v intervalu 1x/rok. Měření provádí naše servisní služba bezplatně, účtujeme pouze poštovné při vrácení zkontrolované KPO poštou. V případě zjištění nefunkčnosti plynových bleskojistek informujeme zákazníka a na požádání provedeme výměnu (za poplatek 45 Kč/ks bez DPH). V případech, kdy není nutná ochrana širokopásmových přenosů doporučujeme proto použití bezúdržbových úzkopásmových ochran se zkratovaným čtvrtvlnným vedením.

 Prohlášení o shodě bylo vydáno na základě zkušebního protokolu č.: P 01/03/11 z autorizované zkušební laboratoře č. 1148, ABEGU a. s., Zkušebna.

 Přepěťová ochrana je vyráběna dle užitného vzoru č.: 10636

Přepěťové ochrany BrOK®- kvalita za solidní ceny

Záruční lhůta je 24 měsíců od data prodeje. Podmínkou uznání záruky u reklamované přepěťové ochrany ve sporných případech je umožnění kontroly instalačních podmínek servisním technikem výrobce. Po dobu trvání reklamačního řízení můžeme zákazníkovi zapůjčt funkční přepěťovou ochranu stejného typu.

Technické poradenství provádí a servis zajišťuje firma:

Ing. Vladimír Brok

Obchodní a technické informace:

logo
Pevná linka: (+420) 484 351 351
Mobil:  (+420) 604 489 036
E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web:   www.prepeti.cz 

Výroba a servis:
Jiráskovo nábřeží 717/61
468 22 Železný Brod

Doporučená koncová cena bez 21% DPH: viz ceník.
Množstevní rabaty jsou stanoveny dle obchodních podmínek.

Ptejte se