Přepěťové ochrany BrOK – kvalita za rozumnou cenu

přepěťové ochrany pro Antény, Audio, Datové sběrnice a Video - kvalitní řešení s dobrým poměrem cena/výkon

-je širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana BrOK® ZSPKO-N-x50-0,7G-B/F-F, typ 1 (svodič bleskového proudu třídy B) se zvýšenou životností a spolehlivostí. Je osazena dvěmi paralelně zapojenými plynovými bleskojistkami a je určena pro použití v kmitočtovém pásmu 0 - 700 MHz pro ochranu koaxiálního kabelu 50 Ω vedoucího z venkovního prostředí chráněného proti přímému úderu blesku (LPZ 0B,C) a vstupů přístrojů a zařízení k tomuto kabelu připojeným proti účinkům přepětí vyvolaným elmg. průmyslovým rušením a bouřkami. Ochrana se připojuje mezi koaxiální kabel a chráněný vstup jako průchozí kabelová spojka s konektory typu N/F-F

 

 

 

Katalogový list širokopásmové koaxiální přepěťové ochrany BrOK® ZSPKO-N-x50-0,7G-B/F-F se zvýšenou životností a spolehlivostí.

Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana  ZSPKO-N-x50-0,7G-B/F-F je přepěťová ochrana typ 1 (svodič bleskového proudu třídy B) se zvýšenou životností, která je osazena dvěmi paralelně zapojenými plynovými bleskojistkami pro všeobecné použití v pásmu od 0 kHz do 500 MHz. Je určena k ochraně koaxiálních kabelů 50 Ω vedoucích z venkovního prostředí (LPZ 0B,C) a vstupů přístrojů a zařízení k těmto kabelům připojeným proti účinkům přepětí, vyvolaných elmg. průmyslovým rušením a bouřkami. Ochrana chrání připojené přístroje i při přímém úderu blesku do jímačů hromosvodové soustavy objektu ve smyslu znění dokumentu IEC 61312-1 (zkouška proudovou rázovou vlnou o amplitudě 2,5 kA a délce trvání 10/350 µs).

Podmínkou správné funkce každé přepěťové ochrany je důkladné propojení s ekvipotenciální přípojnicí EP chráněné soustavy (obvykle na podružnou přípojnici EP případně na ochrannou svorku PE rozvodu nn) co možno nejkratším Cu vodičem o minimálním průřezu 2,5 mm2Konstrukce ochrany zajišťuje spolehlivé svedení části bleskového proudu bez termodynamické destrukce ochrany a jejího okolí. To umožňuje instalaci koaxiálních přepěťových ochran BrOK® i do plastových rozvaděčů. 

Typové označení: ZSPKO-N-x50-0,7G-B/F-F 

Poznámka: x=0 pro základní provedení do přenášeného VF výkonu do 50 W, x= 3 nebo x=9 pro zakázkové provedení za příplatek 15% do přenášeného výkonu 350 nebo 950 W.

Katalogové číslo: zspkon07gb/ff

Technické parametry ochrany:

                                                         Ochrana je osazena dvěma bleskojistkami 20 kA 8/20 µs nebo ekvivalenty.

Provozní kmitočtové pásmo: 0 - 700 MHz
Činitel útlumu: lepší než -0,2 dB
Činitel přizpůsobení: lepší než -16 dB
Zkušební rázový proud IZRP: 2,5 kA, 10/350 µs
Max. zbytkové napětí na chráněném výstupu:  < ± 35 Vp-p pro t ≥ 250 ns

Připojení ochrany:
- k signálové cestě jako průchozí kabelová spojka s konektory N/F-F 

- k ekvipotenciální přípojnici EP izolovaným (žz) slaněným Cu vodičem o minimálním průřezu 2,5 mm2

Montážní poloha: libovolná                        Rozměry-obrys: 60x35 mm                   Hmotnost: 76 g                     Třída krytí: IP20

Obr. 1

zspko n 05G b ff

1 zspko n 050 07g b ff 1080

Obr. 2  Oscilogram zbytkového přepětí u(t) na chráněném výstupu koax. přepěťové ochrany ZSPKO-N-x50-0,7G-B/F-F při zkoušce rázovou

vlnou o amplitudě 2,5 kA,10/350 µs.

2 zspko n 07g b ff

Obr. 3  Činitelé útlumu a přizpůsobení koax. přepěťové ochrany ZSPKO-N-x50-0,7G-B/F-F měřené v kmitočtovém pásmu 10 MHz až 2,5 GHz.
Nastavení měřících rozsahů analyzátoru:
útlum: -10,0 dB/div (žlutá křivka)
přizpůsobení: -10 dB/div (zelená křivka)
poloha měřícího kurzoru: 707,2 MHz
útlum: -0,18 dB
činitel přizpůsobení: -19,82 dB

Důležité upozornění pro uživatele:
U přepěťových ochran osazených plynovou bleskojistkou je doporučena periodická kontrola funkčnosti ochrany v intervalu 1x/rok. U této KPO se zvýšenou životností je doporučený interval kontroly prodloužen na 3 roky. Měření provádí naše servisní služba bezplatně, účtujeme pouze poštovné při vrácení zkontrolované KPO poštou. V případě zjištění nefunkčnosti plynových bleskojistek informujeme zákazníka a na požádání provedeme výměnu (za poplatek 45 Kč/ks bez DPH). V případech, kdy není nutná ochrana širokopásmových přenosů doporučujeme proto použití bezúdržbových úzkopásmových ochran se zkratovaným čtvrtvlnným vedením.

Prohlášení o shodě bylo vydáno na základě zkušebního protokolu č.: P 02/01/37 z autorizované zkušební laboratoře č. 1148, ABEGU a. s., Zkušebna. 

Přepěťová ochrana je vyráběna dle užitného vzoru č.: 10494

ROZŠÍŘENÁ ZÁRUČNÍ LHŮTA U TOHOTO TYPU KPO JE 36 MĚSÍCŮ OD DATA PRODEJE

Přepěťové ochrany BrOK®- kvalita za solidní ceny

Záruční lhůta je 36 měsíců od data prodeje. Podmínkou uznání záruky u reklamované přepěťové ochrany ve sporných případech je umožnění kontroly instalačních podmínek servisním technikem výrobce. Po dobu trvání reklamačního řízení můžeme zákazníkovi zapůjčt funkční přepěťovou ochranu stejného typu.

Technické poradenství provádí a servis zajišťuje firma:

Ing. Vladimír Brok

Obchodní a technické informace:


logo
Pevná linka: (+420) 484 351 351
Mobil:  (+420) 604 489 036
E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web:   www.prepeti.cz 

Výroba a servis:
Jiráskovo nábřeží 717/61
468 22 Železný Brod

Doporučená koncová cena bez 21% DPH: viz ceník.
Množstevní rabaty jsou stanoveny dle obchodních podmínek.

Ptejte se