Přepěťové ochrany BrOK – kvalita za rozumnou cenu

přepěťové ochrany pro Antény, Audio, Datové sběrnice a Video - kvalitní řešení s dobrým poměrem cena/výkon

-je širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana BrOK® SPKO-N-x50-1,5G-B/F-F, typ 1 (svodič bleskového proudu třídy B). Je osazena plynovou bleskojistkou a je určena pro použití v kmitočtovém pásmu 0 - 1,5 GHz. Ochrana se připojuje mezi koaxiální kabel a chráněný vstup jako průchozí kabelová spojka s konektory typu N/F-F

Katalogový list širokopásmové koaxiální přepěťové ochrany BrOK® SPKO-N-x50-1,5G-B

Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana SPKO-N-x50-1,5G-B/F-F je přepěťová ochrana, typ 1 (svodič bleskového proudu tř. B) pro pásmo od 0 - 1,5 GHz. Je určena k ochraně koaxiálních vstupů přístrojů a zařízení připojených koaxiálními kabely k anténním systémům chráněných proti přímému úderu blesku (LPZ 0B, 0C) proti účinkům přepětí, které může být vyvoláno např. působením elmg. průmyslového rušení nebo bouřkami. Ochrana chrání vstupy připojených přístrojů a zařízení i při přímém úderu blesku do jímací soustavy hromosvodu chráněného objektu ve smyslu znění dokumentu IEC 61312-1 (zkouška proudovou rázovou vlnou o amplitudě 2,5 kA a trvání 10/350 μs).

Podmínkou správné funkce každé přepěťové ochrany je její důkladné elektrické připojení s ekvipotenciální přípojnicí EP objektu (obvykle k podružné přípojnici EP nebo k ochrannému vodiči PE rozvodu nn) nejkratším vodičem o minimálním průřezu 2,5 mm2.

Konstrukce ochrany zajišťuje spolehlivé svedení bleskového proudu bez termodynamické destrukce ochrany a jejího okolí. To umožňuje instalaci širokopásmových koaxiálních přepěťových ochran BrOK® i do plastových rozvaděčů.

Typové označení: SPKO-N-x50-1,5G-B/F-F

Poznámka: x=0 pro základní provedení do přenášeného VF výkonu do 50 W, x= 3 nebo x=9 pro zakázkové provedení za příplatek 15% do přenášeného výkonu 350 nebo 950 W.

Katalogové číslo: spkon15gb/ff

Technické parametry ochrany:

Ochrana je osazena bleskojistkou 20 kA 8/20 µs nebo ekvivalentem
Měřené kmitočtové pásmo: 10 MHz - 1,5 GHz
Činitel útlumu: lepší než -0,2 dB
Činitel přizpůsobení : lepší než -20 dB
Zkušební rázový proud IZRP: 2,5 kA, 10/350 µs
Max. zbytkové napětí na chráněném výstupu:  < ± 30 Vp-p pro tZRP > 250 ns

Připojení ochrany:
- jako průchozí spojka s konektory N/F-F
- k ekvipotenciální přípojnici EP objektu izolovaným (žz) slaněným Cu vodičem o minimálním průřezu 2,5 mm2 s nalisovaným kabelovým okem a šroubem M5

Montážní poloha: libovolná      Rozměry-obrys: 60x35 mm       Hmotnost: 74 g      Třída krytí: IP20

Obr. 1

spko n 05g b ff

1 spko n 05g b ff

Obr. 2  Oscilogram zbytkového přepětí u(t) na koax. přepěťové ochraně SPKO-N-x50-1,5G-B/F-F při zkoušce rázovou

vlnou o amplitudě 2,5 kA, 10/350 µs.

2 spko n 15g b ff

Obr. 3 Činitelé útlumu a přizpůsobení koax. přepěťové ochrany SPKO-N-x50-1,5G-B/F-F měřené v kmitočtovém pásmu 10 MHz až 1,5 GHz.
Nastavení měřících rozsahů analyzátoru:
útlum: -10 dB/div (žlutá křivka)
přizpůsobení: -10 dB/div (zelená křivka)
poloha měřícího kurzoru: 1,504 GHz
útlum: -0,15 dB
činitel přizpůsobení: -22,68 dB 

Důležité upozornění pro uživatele:
U přepěťových ochran osazených plynovou bleskojistkou je doporučena periodická kontrola funkčnosti ochrany v intervalu 1x/rok. Měření provádí naše servisní služba bezplatně, účtujeme pouze poštovné při vrácení zkontrolované KPO poštou. V případě zjištění nefunkčnosti plynových bleskojistek informujeme zákazníka a na požádání provedeme výměnu (za poplatek 45 Kč/ks bez DPH). V případech, kdy není nutná ochrana širokopásmových přenosů doporučujeme proto použití bezúdržbových úzkopásmových ochran se zkratovaným čtvrtvlnným vedením.

Prohlášení o shodě bylo vydáno na základě zkušebního protokolu č.: P 02/01/37 z autorizované zkušební laboratoře č. 1148, ABEGU a. s., Zkušebna.

Přepěťová ochrana je vyráběna dle užitného vzoru č.: 10494

Přepěťové ochrany BrOK®- kvalita za solidní ceny

Záruční lhůta je 24 měsíců od data prodeje. Podmínkou uznání záruky u reklamované přepěťové ochrany ve sporných případech je umožnění kontroly instalačních podmínek servisním technikem výrobce. Po dobu trvání reklamačního řízení můžeme zákazníkovi zapůjčt funkční přepěťovou ochranu stejného typu.

Technické poradenství provádí a servis zajišťuje firma:

Ing. Vladimír Brok

Obchodní a technické informace:

logo
Pevná linka: (+420) 484 351 351
Mobil:  (+420) 604 489 036
E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web:   www.prepeti.cz 

Výroba a servis:
Jiráskovo nábřeží 717/61
468 22 Železný Brod

Doporučená koncová cena bez 21% DPH: viz ceník.
Množstevní rabaty jsou stanoveny dle obchodních podmínek.

Ptejte se